ทริป ระยอง ฮิ 18 -19 เม.ย.62 (3,800 บ.)

กำหนดการ ทริป ระยอง ฮิ 18 -19 เม.ย.62 (3,800 บ.)

image37

18 -19 เม.ย.62

🐧อาเดลี พาวัยเก๋า กินปู ดูทิวลิป ชิมผลไม้ ล่องเรือปากน้ำประแส กับ ทริป ระยอง ฮิ🌸

📌2 วัน 1 คืน (18 -19 เม.ย.62)

📌จาก 4,500 บ. เหลือเพียง 🌟 3,800 บ./ท่าน        


✔️ ซีฟู๊ด 2 มื้อ

✔️ บุฟเฟ่ต์ผลไม้

✔️ ชมดอกทิวลิป

✔️ ล่องเรือดูเหยี่ยว

✔️ ทุ่งโปรงทอง        

 

วันแรก 

กรุงเทพฯ-งานทิวลิปบาน-เรือหลวงประแส-ทุ่งโปรงทอง-ล่องเรือชมวิว

6.00 น. นัดพบที่ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)  

บริการพี่ๆ ด้วยแซนวิชทูน่า และน้ำแร่ท่านละ 1 ขวด (มื้อที่ 1)  

6.30 น. ล้อหมุนมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง ะ

7.30 น. แวะพักที่มอเตอร์เวย์ 10 นาที  

9.00น. ถึง สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีตำบล ห้วยโป่ง อ.เมือง  

จ.ระยอง ตื่นตาตื่นใจกับ งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 8 ทิวลิปบานที่ระยอง โดยดอก

ทิวลิปเบ่งบานจากความสร้างสรรค์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "การใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์" งานนี้สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “The Charming of Wonder Village” มนต์เสน่ห์หมู่บ้านในฝัน มี 8 จุดไฮไลท์ห้ามพลาด ผู้ชมงานอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าฟรี ท่านที่อายุไม่ถึง 60 ปีบริจาคท่านละ 40 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)เพื่อสมทบทุนกองทุน สนับสนุนการจัดบริการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการเมืองมาบตาพุด โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย    

10.30 ออกเดินทางสู่สุดสาครโฮมสเตย์

11.45 ถึงที่พัก สุดสาครโฮมสเตย์ (ที่พักนี้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ จัดห้องพัก ห้องละ 2 ท่าน และ 4 ท่าน คิดราคาค่าทัวร์ต่อท่านเท่ากัน)

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (เมนูซีฟู้ด) (มื้อที่ 2) ที่สุดสาครโฮมสเตย์  

14.00 เยือนสะพานประแสสิน และเรือรบหลวงประแส  

อนุสรณ์สถานของเรือมีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย เรือหลวงประแสที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่ปากน้ำประแสนี้ เป็นเรือหลวงประแสลำที่ 2 นำเข้ามาแทนเรือหลวงประแสลำที่ 1 ซึ่งเกยตื้นไปในสงครามเกาหลี ตลอดเวลาประจำการ เรือรบหลวงประแสลำที่ 2 นี้ได้ปฏิบัติภารกิจมากมาย ทั้งสังกัดกองเรือสหประชาชาติในสงครามเกาหลี ทำหน้าที่ลาดตระเวนปิดอ่าวคุ้มกันเรือลำเลียง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือกวาดทุ่นระเบิด และระดมยิงฝั่งเป็นครั้งคราว ในพื้นที่ยุทธบริเวณตั้งแต่ท่าเรือปูซานฝั่งตะวันออก เรื่อยไปจนถึงวอนซาน ในเกาหลี รวมภารกิจนับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2495 แล้ว เรือหลวงประแสปฏิบัติภารกิจทางยุทธการรวม 32 ครั้ง นาน 2 ปีเศษ ก่อนเดินทางกลับสู่ไทย ปลดระวางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 ภายหลังปลดระวาง เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ประสานกับกองทัพเรือ เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์เรือหลวงประแสขึ้นที่ปากน้ำประแส จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546

สักการะ ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตั้งอยู่ริมปากน้ำประแส ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของชาวเมืองระยอง

16.00 ได้เวลาล่องเรือรับลมเย็นๆ ชมวิถีประมงปากน้ำประแส ชมการให้อาหารฝูงเหยี่ยวแดง ถ่ายรูปวิวพระอาทิตย์ตก

18.00 รับประทานอาหารเย็น (เมนูซีฟู้ด) (มื้อที่ 3) ที่สุดสาครโฮมสเตย์  

19.00 บันเทิงกับคาราโอเกะยามค่ำ

21.00 ราตรีสวัสดิ์


image40

วันที่ 2

 

วันที่สอง ทุ่งโปรงทอง-เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง-อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้-กรุงเทพฯ

6.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)  

8.00 น. เยือนทุ่งโปรงทองป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยต้นโปรงที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะยามเช้าตรู่และยามเย็นที่มีแสงพระอาทิตย์อ่อนๆ ฉาบทาลงมาที่ทุ่งแห่งนี้ สะท้อนใบของต้นโปรงให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม

9.00 เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้และงานด้านผู้สูงอายุ จากนั้นอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ทุเรียนหมอนทอง มังคุด สละ

จำรุง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เมื่อ 150 ปีก่อน ผู้คนที่เริ่มมาอยู่ที่นี่อพยพจากบริเวณชายทะเลหลังจากหนีภัยสงครามมาจากจันทบุรีและตราดจากการเข้ายึดครองของฝรั่งเศส หมู่บ้านแห่งนี้เหมาะแกการเพาะปลูก มีบึงและน้ำขังตลอดปี พื่นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีทางน้ำไหลออกมาจากหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกกันว่าคลองจำรุ คำว่า จำรุ (จำหรุ) ออกเสียงเหน่อตามภาษาของคนชอง แปลว่าทางน้ำเล็กๆ คล้ายลำคลองซึ่งบางแห่งแคบมากสามารถกระโดดข้ามได้ ปลายของคลองจำรุนั้นหายกลืนไปกับท้องทุ่งนา ชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ก็มาจากภาษาชองที่หมายถึงทางน้ำเล็กๆ นั่นเอง พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม มีเนินเหมาะแก่การทำนา ทำสวนผลไม้และสวนยางพารา ดินอุดมสมบูรณ์เป็นดินเหนียวสีดำ ทำนาได้ผลดี ส่วนบนเนินเป็นดินมันปู เหมาะแก่การทำสวนผลไม้

13.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กทม.

15.30 น. ส่งท่านที่ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)  

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***


หมายเหตุ :  ทริป ระยอง ฮิ ราคา 3,800 บ./ท่าน ราคานี้รวมค่าประกันภัยการเดินทางแล้ว โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่พี่วัยเก๋าควรทราบ

image41

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น โปรดอ่านข้อความให้ละเอียด

ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะ

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าเดินทางและที่พักเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 15 วันก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่ารถตู้โดยสายแบบ VIP พร้อมน้ำมัน   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์/หัวหน้าทริป คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (อายุเกิน 75 ปีวงเงินไม่ลดลง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
   
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายใน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
   
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
   

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง จะต้องอีเมลล์ หรือเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
   
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) อีเมลล์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
   
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
    
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
    
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอเก็บค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
    
  4. หากการยกเลิกเกิดจากทางผู้จัดเอง บริษัทจะคืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทั้งหมด
    

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน