ทริปตลาดโอ๊ะป่อย, อุทยานหินเขางู 30-31 มี.ค. 62 (2,500 บ.)

กำหนดการทริปโอ๊ะป่อย ราชบุรี 30-31 มี.ค. 62 (2,500 บ.)

image8

30-31 มี.ค.62

 🌸 โอ๊ะป่อยตลาดน่ารัก, อุทยานหินเขางู  ราชบุรี🌟

📌 นั่งรถตู้ VIP (30-31 มี.ค. 62)

📌 2,500 บ./ท่าน

 

กำหนดการ

วันแรก


7.00 น. นัดพบที่ปั๊มปตท. ติด BTS สนามเป้า (หากลง BTS สนามเป้าให้ออกทางออก 1) 

       บริการพี่ๆ ด้วยแซนวิชทูน่า และน้ำแร่ท่านละ 1 ขวด (มื้อที่ 1) 

7.30 น. ล้อหมุนมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดราชบุรี

09.00 น. วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระ         

                 เจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร 

10.00 น. เยี่ยมชม Tao Hong Tai โรงงานผลิตเซรามิก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

13.30 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี 

15.00 น. Check in ณ โรงแรมที่พัก Space 59 (โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า)

17.00 น. เดินเล่นพักผ่อน และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ตลาดเก่าโคยกี๊ 

20.00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรมที่พัก Space 59 (โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า) ราตรีสวัสดิ์


กำหนดการ

วันที่สอง

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) 

8.00 น. Check out ออกจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่อุทยานหินเขางู

8.30 น. ท่องเที่ยวอุทยานหินเขางู รับลมเย็นตอนเช้าๆ

10.30น. เพลิดเพลินที่ตลาดกะเหรี่ยง “โอ๊ะป่อย” ซึ่งในภาษากะเหรี่ยง โอ๊ะป่อย แปลว่า พัก   

                 ผ่อนขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ทานอาหารเสร็จท่านสามารถนั่ง

                 พักผ่อน แช่เท้าริมลำธาร นั่งดูเด็กๆ เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินใจ

13.00 น. แวะเยี่ยมชม CORO FIELD ฟาร์มเมล่อนที่ปลูกแบบญี่ปุ่น ที่มีพื้นที่ถึง 104 ไร่ 

14.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กทม.

15.30 น. ส่งท่านที่ ปั๊มปตท. ติด BTS สนามเป้า

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***


🐧 LINE@ : 

http://line.me/ti/p/%40szl9722y

🐧 Facebook : 

https://www.facebook.com/adelytour


หมายเหตุ :  ทริป โอ๊ะป่อย ราชบุรี ราคา 2,500 บาท/ท่าน ราคานี้รวมค่าประกันภัยการเดินทางแล้ว โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ