ทริป Flora Park (OneDay) 999 บ/ท่าน

image8

เที่ยววันเดียว ทริป Flora Park

One Day Tour

ตะลุยทุ่งดอกไม้ เก็บสตรอว์เบอรรี่วังน้ำเขียว  

ราคาท่านละ 999 บาท


6.00 น.  ล้อหมุนจากปั๊มปตท.ตรงข้ามม.หอการค้า

10.00น. ถึงฟลอร่า พาร์ค ชื่นชมดอกไม้นานาพรรณ สามารถชมได้ทั้งสวนกุหลาบ และสวนดอกไม้เมืองหนาว

12.00น. ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยที่ฟลอร่า พาร์ค

13.00น. เยี่ยมชมทุ่งทานตะวันมณีศร

14.00น. Check in ที่ Chocolate Factory ช้อปของฝาก

15.00น. แวะเก็บสตรอว์เบอร์รี่ที่ไร่แผ่นดินทอง

16.00น. เดินทางกลับกทม.

20.00น. ถึงกทม.จอดส่งที่ปั๊มปตท.ตรงข้ามม.หอการค้า999 บาท ราคานี้รวม

 1. ค่ารถตู้   VIP พร้อมคนขับ 1 วัน
 2. ค่าน้ำมันรถตลอดเดินทาง
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ไม่จำกัดอายุลูกค้า)  
 4. ค่าน้ำดื่มแร่บริการ 2 ขวดต่อท่าน
   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เนื่องจากมีค่าเข้าชมแตกต่างกันตามอายุลูกค้า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
   

* หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทริป Flora Park (OneDay) 999 บ/ท่าน

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการสำหรับให้พี่ๆ พกพาติดตัว :)