image84

ลูกหลานเฉพาะกิจ Adely Buddy คืออะไร

 🌟 Adely Buddy บริการลูกหลานเฉพาะกิจ เป็นบริการใหม่ที่เชื่อมต่อผู้ที่มีใจอยากพาผู้สูงวัยไปทำธุระ หรือไปเที่ยวสบายๆ ใน 1 วัน สร้างรายได้จากการช่วยเหลือผู้สูงวัยเล็กๆ น้อยๆ 🌟 


 🐧 สนใจสมัครรับคัดเลือกเป็น Adely Buddy คลิก
http://bit.do/e7Gpi