image30

เก๋าจอยก๊วน France Simply 6 วัน 3 คืน ACZCDG08

อาเดลีทัวร์ ชวนวัยเก๋าท่องฝรั่งเศสในราคาสุดคุ้มค่า ชมมหาวิหาร ซาเคร เกอร์, พระราชวังแวร์ซายส์, สวน & พระราชวังลุกซองบูร์, ลานประวัติศาสตร์จตุรัสคองคอร์ด, ล่องเรือบาโตนุช ชมแม่น้ำแซน, ประตูชัยนโปเลียน ฯลฯ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่านะคะ :)

ทริปเก๋าจอยก๊วน France Simply 6 วัน 3 คืน พิเศษ 29,999 บาท

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการสำหรับให้พี่ๆ พกพาติดตัว :)