image5

Top of Dubai 5 วัน 3 คืน เพียง 29,999 บ. : ACZDXB02

อาเดลี "เก๋าจอยก๊วน" ชวนพี่ๆ วัยเก๋าเที่ยวดินแดนสวรรค์แห่งตะวันออกกลาง 

ชมสุเหร่าหลวง, เฟอร์รารี่เวิลด์, บุรจญ์ อัล อาหรับ , โครงการเดอะปลาม์, พิพิธภัณฑ์ดูไบ, แวะตลาดเครื่องเทศ, ตะลุยทะเลทรายด้วย 4WD, พิเศษ รวมขึ้นชมวิวบนตึกระฟ้า บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์

บินด้วยสายการบิน เอมิเรตส์, ขนของจุใจ 30 kg. ทั้งไป-กลับ ราคานี้รวมค่าวีซ่าหมู่คณะแล้วนะคะ :)


มีช่วงเวลาให้พี่ๆ เลือกเดินทางดังนี้

25-29 ม.ค. 62  

05-09, 16-20, 22-26 กพ.62

08-12, 15-19 มี.ค 62

29 มี.ค.-02 เม.ย. 62

เก๋าจอยก๊วน Top of Dubai 5 วัน 3 คืน เพียง 29,999 บ. : ACZDXB02

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการสำหรับให้พี่ๆ พกพาติดตัว :)